Lymfødem- og lipødempodden

Episode 2 - Litt om meg

June 07, 2020 Ann-Katrin Schimmele Season 1 Episode 2
Lymfødem- og lipødempodden
Episode 2 - Litt om meg
Show Notes

I dag skal jeg fortelle litt om meg.
Jeg kommer opprinnelig fra Tyskland og bor her i Norge siden 2015. Jeg er fysioterapeut og har min egen praksis i Sandnes. Her behandler jeg lymfødem- og lipødemikere.

Meld deg på nyhetsbrevet her.
Ann-Katrin Schimmele fysioterapi https://akschimmele.com/lymfodem-og-lipodem/