Lymfødem- og lipødempodden

Episode 6 - Smerter i sammenheng med trening

June 06, 2021 Ann-Katrin Schimmele Season 1 Episode 6
Lymfødem- og lipødempodden
Episode 6 - Smerter i sammenheng med trening
Chapters
Lymfødem- og lipødempodden
Episode 6 - Smerter i sammenheng med trening
Jun 06, 2021 Season 1 Episode 6
Ann-Katrin Schimmele

I episoden i dag skal jeg se litt nærmere på både akutte og kroniske smerter i sammenheng med trening. Jeg ser generelt på temaet, men også nærmere på hva det betyr for deg som har lymfødem og/eller lipødem.

Når du nå har fått lyst til å trene så kan du også se på hjemmesiden min, der har jeg en kategori med øvelser samt forklaring med hva du skal passe på.

Show Notes

I episoden i dag skal jeg se litt nærmere på både akutte og kroniske smerter i sammenheng med trening. Jeg ser generelt på temaet, men også nærmere på hva det betyr for deg som har lymfødem og/eller lipødem.

Når du nå har fått lyst til å trene så kan du også se på hjemmesiden min, der har jeg en kategori med øvelser samt forklaring med hva du skal passe på.